Το Πολιτιστικό Κέντρο «Άγιος Γεώργιος» έχει θέσει ως πρωταρχικούς στόχους τη δραστηριοποίηση στην Κοινότητα, τη σύμπτυξη σχέσεων μεταξύ των κατοίκων και την οργάνωση εκδηλώσεων.

Οι κυριότερες εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Κέντρου είναι:

Το κτήριο του Πολιτιστικού Κέντρου άρχισε το 2004 και τελείωσε το 2013.        

Πηγή:

Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Γεωργίου Καυκ.