Στα ανατολικά της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου (Καυκάλλου) βρίσκεται το μεταλλείο χαλκού Αλεστού (τμήμα του ανήκει στην Κοινότητα Ξυλιάτου). Λειτούργησε κατά την περίοδο 1971-1972 και σήμερα παραμένει αδρανές, οπότε προς το παρόν δεν υπάρχει μεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή. Ωστόσο, ενδέχεται στο εγγύς μέλλον να τύχει εκμετάλλευσης λόγω του χαλκού που περιέχει, ανάλογα και με τις τιμές του μετάλλου αυτού. Στο εν λόγω μεταλλείο έγιναν περιορισμένες εργασίες προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι όξινες ροές από τις αποθέσεις των θειούχων μεταλλευμάτων χαμηλής ποιότητας που βρίσκονται αποτεθειμένες στην περιφέρεια των εκσκαφών του μεταλλείου.

Πηγή:

Το κείμενο λήφθηκε από: Ρυθμιστικό Σχέδιο (Σχέδιο Δράσης) για τις Κοινότητες Αγία Μαρίνα (Ξυλιάτου), Άγιος Γεώργιος (Καυκάλλου), Βυζακιά και Ξυλιάτος, Προμελέτη, ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.- Μελέτες Έργων Υποδομής, Απρίλιος 2011