Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Γεωργίου Καυκάλου, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
   
Ονοματεπώνυμο: Σάββας Αλεξάνδρου (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99535936
   
Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Σουρμελής (Αντιπρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99723632
   
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο: Χριστάκης Βαλιαντής
Τηλέφωνα: 99641613
   
Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Ευαγγέλου
Τηλέφωνα: 99107000
   
Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Συριβιανού
Τηλέφωνα: 99416729
   
Tο προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο: Εύη Στυλιανού (Γραμματέας)
Τηλέφωνα: 96602038
E-mail: [email protected]